Need Help ?
Call: +977- 075520119

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने वारे ।

प्रकाशित मिती:  

यसै पत्र अनुसारकाे बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र TST कार्यान्वयन सम्वन्धी पत्र २०७७।०४।१५ गते सम्म यस इकाइमा उपलब्ध गराइदिन पाल्पा जिल्ला स्थित सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुराेध गरिन्छ ।