Need Help ?
Call: +977- 075520119

पुस्ताकालय र फर्निचर फिक्सिंगका लागि सूचि

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-३१

पुस्ताकालय र फर्निचर फिक्सिंगकार्यक्रम परेका विद्यालयहरुले संलग्न सूचि अनुसारका सामग्रीहरु विद्यालयको  आवश्यकता अनुसारको संख्यामा पुस्तक तथा फर्निचरहरुकाे व्यवस्था गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ  ।