Need Help ?
Call: +977- 075520119

SEE परीक्षा २०७५

प्रकाशित मिती:  २०७५-१२-०१

माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा कक्षा १० सम्वन्धि हाल सम्मको तयारी वारे जानकारी र आवश्यक सहयोगका लागि परीक्षा समन्वय समिति पाल्पाको तर्फवाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पावाट जारी गरिएको अपिल यसै साथ स‌ंलग्न छ । सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरुवाट आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध छ ।