Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

SEE पूरक परीक्षा २०७५ सञ्चालन ।

SEE पूरक परीक्षा २०७५ यही भाद्र १ गते देखि तानसेनमा ४ वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पा ।