Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

अध्यापन अनुमति पत्रकाे परीक्षा केन्द्र सम्वन्धमा ।

मिति २०७६।०६।९ १० र ११ गते विहान ८ वजे देखि सञ्चालन हुने प्रा वि  मा‍ वि र नि मा वि तहका लागि परीक्षा केन्द्रहरु ताेकिसकेकाे र कुन परीक्षाथीकाे कुन केन्द्रमा भन्ने सुचना प्राप्त हुन साथ जानकारी गराइने छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ

तासेन पाल्पा