Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

छात्रवृति सम्वन्धी सूचना

जिल्ला स्थित विद्यालयहरुले अपा्‍गता भएका वाल वालिकाहरुका लागि छात्रवृति वितरणका लागि २०७६।०७।०१ गते वसेकाे जिल्ला वैठकमा फाराम समेत वितरण भैसकेकाेले सम्वन्धीत पालिकाहरुवाट फाराम लिइ ताेकिएकाे समय भित्र पालिकाहरुमा पुराइदिन हुन र  शहित तथा द्धन्द्ध  पिडित परिवारका छाेराछाेरीका लागि २०७६।०७।१५ गते र वैदेशिक राेगजार छात्रवृतिका लागि २०७६ कातिक १५ गते सम्म यस इकाइमा आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन हुन सम्वद्ध सराेकारवालाहरुका लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।