Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

नि मा वि तहमा स्थायी नियुक्ती लिन आउने वारेकाे सूचना

पाल्पा जिल्लामा नि मा वि तहकाे स्थायी नियुक्तीका लागि सिफारिस भएका उमे्दवारहरुले २०७६ कार्तिक १७ गते आइतवार यस इकाइमा आवश्यक कागजात सहित उपस्थितका लागी जानकारी गराइन्छ ।