Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

राष्टपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गर्न इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने वारेकाे सूचना ।

राष्टपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गर्न इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयहरुले देहाय बमाेजिमका कार्यक्रमहरु दाेहाेराे नपर्ने गरी वढीमा रु२५०००००। सम्मकाे कार्यक्रम तयार गरी चैत ७ गते भित्र आ आफ्नाे पालिकाहरुमा  प्रस्तावना पेश गर्नु हुन सवै विद्यालयहरुका लागि अनुराेध छ ।