Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

शिक्षककाे सम्पत्ति विवरण बुझाउने वारे ।

पाल्पा जिल्ला स्थित सवै विद्यालय तथा स्थानीय तह हरु

यसै पत्र अनुसार २०७७ भाद्र १५ गते  भित्र यस इकाइमा प्राप्त हुने गरी स्थानीय तह मार्फत एक मुष्ट सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुराेध गरिन्छ ।